13 marca 2018

Zakaz konkurencji a klauzula poufności

Czym zakaz konkurencji różni się zakaz konkurencji od klauzul poufności, która chroni tajemnice przedsiębiorstw?

Niewątpliwie obie instytucje służą ochronie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy.
Poniżej krótka informacja dotycząca różnic między tymi postanowieniami umownymi.

Zakaz konkurencji oznacza zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi (np. świadczenia pracy tego samego rodzaju, w tej samej branży co u pracodawcy) oraz zakaz przejęcia klientów.
W trakcie stosunku pracy może być ustanowiony bez odszkodowania, po ustaniu – za odszkodowaniem na rzecz pracownika.

Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje posiadające wartość gospodarczą (np. informacje o dostawcach, wynegocjowanych cenach, warunkach umów z kontrahentami, dane klientów ).
Wprowadzenie do umowy postanowienia dotyczącego obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa nie wiążę się z dodatkowymi kosztami ze strony pracodawcy. Tajemnica może obowiązywać bezterminowo, przy czym w przypadku umów związanych ze świadczeniem pracy należy dokładnie określić czas trwania tej tajemnicy, jeśli ma być dłuższy niż 3 lata.

Zatem jeśli zakaz konkurencji nie będzie obowiązywał po ustaniu zatrudnienia, natomiast
określone zostaną precyzyjnie sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (np. kary umowne), były pracownik co prawda będzie mógł otworzyć własną działalność bądź zająć się pracą tego rodzaju, co wykonywał u pracodawcy, ale nie będzie mógł przy tym skorzystać z informacji uzyskanych od niego ( m.in. informacje o dostawcach, wynegocjowanych cenach, warunkach umów z kontrahentami, dane klientów).

Przykładowo może mieć miejsce sytuacja, podczas której były pracownik przejmie klienta pracodawcy, ale jeśli okaże się, że zrobił to za pomocą jego baz danych, pracodawcy należą się kary umowne.
(Wtedy dla ochrony pracodawcy wystarczająca jest tajemnica przedsiębiorstwa)

Jeśli natomiast były pracownik przejmie klienta, ponieważ sam się do niego zwrócił – pracodawca nie ma możliwości zakazania mu tego.
(Zakaz konkurencji by chronił, sama tajemnica przedsiębiorstwa nie)

Z tych względów również z kontrahentami warto konstruować umowy zobowiązujące do lojalności lub też zakazujące działań konkurencyjnych.

Zatem jak wynika z powyższego można zrezygnować z umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę, która wiąże się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz pracownika i poprzestać na ochronie wynikającej z tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jednak dopiero zastosowanie obydwu postanowień może najpełniej zabezpieczyć przedsiębiorcę przed utratą przewagi konkurencyjnej na rzecz byłych pracowników oraz konkurentów.

Kancelaria

Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm i kreatywność w działaniu, otwartość na potrzeby Klienta oraz osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do sprawy.