Radca prawny to zawód zaufania publicznego zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej. Zawód wykonywany jest na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. W czasie rozpraw sądowych radcowie prawni (podobnie jak sędziowie, prokuratorzy i adwokaci) używają jako stroju urzędowego – togi z żabotem w kolorze niebieskim.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat mogą występować w postępowaniu sądowym we wszystkich sprawach. Od 1 lipca 2015 r. zostały zrównane uprawnienia procesowe adwokatów i radców prawnych, również w zakresie możliwości występowania w procesie karnym w charakterze obrońcy.

Obecnie różnica między ww. zawodami sprowadza się zatem do tego, że radca prawny może wykonywać swój zawód nie tylko w kancelarii radcy prawnego bądź w spółce, ale również w ramach stosunku pracy, oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej, podczas gdy adwokaci swój zawód mogą wykonywać jedynie w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu spotkania.

Tak, kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy z całej Polski.

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w sprawie, przy czym:
w przypadku drobnej porady prawnej, czy też zlecenia opracowania projektu umowy, bądź opinii prawnej wystarczą kserokopie; w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji należy je przedłożyć w oryginale, oraz odpowiedniej ilości kserokopii. Kserokopie dokumentów zostaną poświadczone przez prawników za zgodność z przedłożonym oryginałem.

Tak, kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów przebywających za granicą. Usługi polegają na reprezentowaniu interesów naszych Klientów na terytorium RP. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT.