Grzegorz Kabała – Radca Prawny

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seminarium magisterskie odbywał w Katedrze Prawa Administracyjnego, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu Prawa Budowlanego. W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 2014-2016 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną wpisem na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał zajmując się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym.

Prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań oraz prawa administracyjnego.

Uczestniczył w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Tel. 513 189 549


Zuzanna Kabała-Mądry – Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie ukończyła Prawo oraz Ekonomię. Chcąc pogłębiać swoje zainteresowania związane z zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości, w 2014 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 2014-2016 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną egzaminem zawodowym oraz wpisem na listę radców prawnych. Absolwentka studiów podyplomowych  z zakresu prawa własności intelektualnej, prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako praktyk specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz w prawie własności intelektualnej.

Zajmuje się  bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa cywilnego w szczególności prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zajmowała stanowisko Rady Prawnego w Starostwie Powiatowym w Tarnowie.

Radca Prawny w  Grupie Azoty S.A.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Tel. 503 066 005


Bartosz Czyszczoń – Aplikant radcowski

Studia magisterskie na kierunku Prawo ukończył we Wrocławiu, gdzie obronił wielojęzykową pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego pt. „Odpowiedzialność cywilna państw za szkody nuklearne w prawie międzynarodowym” która to praca w późniejszym czasie stanowiła przedmiot publikacji w zeszytach naukowych. Autor wielu punktowanych publikacji z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz międzynarodowego o ogólnoeuropejskim zasięgu. Laureat konkursów krasomówczych mediacyjnych oraz negocjatorskich.

Od roku 2022 odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach i spółkach o międzynarodowym zasięgu.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, karnym i międzynarodowym.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Tel. 506 603 198


Celem naszej Kancelarii jest dbałość o dobro Klienta, dlatego też nie ograniczamy się do własnych możliwości.
W celu podniesienia jakości oferowanych przez nas usług, współpracujemy z radcami prawnymi, adwokatami, aplikantami,  notariuszami, doradcami restrukturyzacyjnymi, biegłymi rzeczoznawcami i komornikami sądowymi, co pozwala na zapewnienie Klientom kompleksowej obsługi prawnej.