Wynagrodzenie Kancelarii zależy od formy współpracy ustalonej indywidualnie z każdym Klientem. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma stopień zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy, przewidywany nakład pracy oraz czas trwania współpracy.

Wynagrodzenie kancelarii płatne jest z góry, wszystkie usługi opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Wynagrodzenie kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszty ekspertyz i analiz, koszty tłumaczenia dokumentów z języków obcych itp).  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z dostosowaniem sposobu rozliczania świadczonych przez Kancelarię usług prawnych do potrzeb każdego Klienta przygotowaliśmy zróżnicowane formy rozliczeń.   

 

Wynagrodzenie stałe jednorazowe

stawka za jednorazowo wykonane czynności prawne, polegające między innymi na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma oraz projektów umów, wykonaniu wstępnej analizy prawnej, jak również prowadzeniu postępowań sądowych o charakterze niespornym oraz postępowań administracyjnych.

Wynagrodzenie stałe połączone z premią od sukcesu

wynagrodzenie ma charakter mieszany, co oznacza, że poza stawką ryczałtową mającą charakter stały i niezmienny, Kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy współpracy dotyczącej obsługi dużych projektów albo kontraktów oraz w postępowaniach sądowych o charakterze spornym lub precedensowym.

Wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego

stawka ma charakter stały i niezmienny, z limitem godzin pracy za pakiet usług. Ta forma rozliczenia proponowana jest przede wszystkim przedsiębiorcom i innym Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy.

Wynagrodzenie godzinowe

wynagrodzenie ustalane jest według konkretnej stawki za pełną godzinę pracy. W tym sposobie rozliczeń o końcowej płatności decyduje czas poświęcony na pracę nad dana sprawą. Ten zaś determinuje stopień zawiłości sprawy oraz ilość czynności koniecznych dla rzetelnego zrealizowania usługi. Tą formę rozliczenia proponujemy przy wykonywaniu takich czynności jak uczestniczenie w negocjacjach i innych ważnych spotkaniach wymagających obecności prawnika, sporządzanie audytów prawnych oraz realizacja zleceń o charakterze indywidualnym.

 


Jeśli posiadacie Państwo jakiekolwiek pytania, jesteśmy po to, aby na nie odpowiedzieć.


Kontakt