19 maja 2018

Przedsiębiorco, czy jesteś gotowy na RODO ?

Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r.

To ostatni dzwonek, aby zapewnić zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.)

Kabała Mądry Kancelarie Radców Prawnych oferuje pomoc prawną przy wdrożeniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w firmie.

Świadczymy usługi związane z dokonaniem audytu, a także przygotowanie dokumentacji dostosowującej przedsiębiorstwo do nowych regulacji.

Przykłady dokumentów zgodności

 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych

 • Karta Ochrony Danych Osobowych

 • Metodyka analizy ryzyka, Klasyfikacja ryzyka danych osobowych

 • Wzory klauzul informacyjnych i zgód

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

 •  Zasady postępowania w razie podejrzenia naruszeń 

 • Rejestr podejrzeń i naruszeń ochrony danych

 • Wzór zgłoszenia naruszenia do UODO

 • Wzór zawiadomienia osoby o naruszeniu

 • Upoważnienie do przetwarzania danych

 • Polityka prywatności strony internetowej

   

Zapraszamy do kontaktu

Kancelaria

Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm i kreatywność w działaniu, otwartość na potrzeby Klienta oraz osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do sprawy.