26 stycznia 2018

Stwierdzenie nabycia spadku wraz z działem spadku

Zgodnie z art. 681 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.

Stosując odpowiednio przepisy art. 669–677 KPC, sąd w postępowaniu działowym wydaje odrębne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które podlega odrębnemu zaskarżeniu. 
 
Od postanowienia tego przysługuje także skarga kasacyjna.
 
Zgłoszenie w jednym wniosku żądań stwierdzenia nabycia spadku i jego działu, a także zniesienie współwłasności, stanowi kumulację roszczeń dopuszczalną na gruncie postępowania nieprocesowego na podstawie art. 191 w zw. z art. 13 § 2 KPC.
 
Dział spadku (i związane z nim zniesienie współwłasności) może jednak nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o stwierdzeniu jego nabycia.
 
Reasumując, nie istnieją zatem żadne przeciwskazania, aby w jednym postępowaniu rozstrzygnięte zostały obydwie kwestie.

Kancelaria

Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm i kreatywność w działaniu, otwartość na potrzeby Klienta oraz osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do sprawy.