30 grudnia 2017

Zgłoszenie znaku towarowego elektronicznie jest tańsze

Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mają prawo zastrzec na użytek własnych towarów i usług m.in. określone kolory oraz dźwięki.


Niezależnie od kategorii, zgłoszenia unijnego znaku towarowego ni dokonuje się w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, który znajduje się w Alicante, w Hiszpanii. Opłata od zgłoszenia znaku w tzw. jednej klasie towarowej wynosi 850 euro – o ile zgłoszenie dokonywane jest elektronicznie. Przy wykorzystaniu formularza papierowego opłata wzrasta do 1000 euro. Za drugą klasę towarową doliczana jest opłata w wysokości 50 euro, natomiast za trzecią i każdą następną kwota dodatkowej opłaty wynosi 150 euro. Warto dodać, iż na potrzeby omawianej ochrony prawnej towary oraz usługi zostały podzielone na różne klasy. Są to przykładowo określone urządzenia, maszyny, meble, farby, odzież lub wyroby farmaceutyczne.

Opis oraz szczegółowe wymagania odnośnie każdego zgłoszenia są kwestią indywidualną. Oprócz tego należy pamiętać, iż procedura wymaga czasu, gdyż ww. Urząd jest zobligowany sprawdzić kompletność formularza, a także możliwość jego rejestracji.


Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1086457,zgloszenie-znaku-towarowego-elektronicznie.html

Kancelaria

Jesteśmy młodym zespołem, dynamicznie rozwijającym się na rynku usług prawniczych. Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm i kreatywność w działaniu, otwartość na potrzeby Klienta oraz osobiste zaangażowanie i indywidualne podejście do sprawy.