26 stycznia 2018

JAK WALCZYĆ Z UCIĄŻLIWYM SĄSIADEM? I CÓŻ TO SĄ IMMIJSE?

Zgodnie z art. 144 Kodeksu Cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. I M M I S J E pośrednie to nic innego jak działania właściciela nieruchomości na tzw. nieruchomości wyjściowej, których […]

Więcej
26 stycznia 2018

Stwierdzenie nabycia spadku wraz z działem spadku

Zgodnie z art. 681 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8. Stosując odpowiednio przepisy art. 669–677 KPC, sąd w postępowaniu działowym wydaje odrębne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które […]

Więcej
30 grudnia 2017

Zgłoszenie znaku towarowego elektronicznie jest tańsze

Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mają prawo zastrzec na użytek własnych towarów i usług m.in. określone kolory oraz dźwięki. Niezależnie od kategorii, zgłoszenia unijnego znaku towarowego ni dokonuje się w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, który znajduje się w Alicante, w Hiszpanii. Opłata od zgłoszenia znaku w tzw. jednej klasie towarowej wynosi 850 euro – o […]

Więcej
30 grudnia 2017

Reprezentacja spółki z o.o. spółki komandytowej

Zarząd osoby prawnej może reprezentować w sądzie spółkę komandytową Spółkę komandytową reprezentują wspólnicy nazywani komplementariuszami. Często funkcję taką pełni osoba prawna – zazwyczaj spółka z o.o. Tego rodzaju forma prowadzenia działalności jest coraz bardziej popularna, ze względu na ograniczoną odpowiedzialność. Jeśli jednak dojdzie do procesu sądowego, kto w takiej sytuacji powinien reprezentować spółkę z o. […]

Więcej
15 grudnia 2017

W jakich sytuacjach konieczne jest doliczenie darowizny do spadku?

Poniżej przedstawiamy sytuacje, w której należy liczyć się z obowiązkiem rozliczenia darowizn od spadkodawcy: – podstawą dziedziczenia jest ustawa (spadkodawca nie sporządził testamentu); – dział spadku dokonywany jest pomiędzy zstępnymi (dziećmi, wnukami etc.) albo pomiędzy nimi, a małżonkiem spadkodawcy; – z oświadczenia spadkodawcy lub okoliczności nie wynika, by darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku […]

Więcej
  • 1
  • 2