19 maja 2018

Przedsiębiorco, czy jesteś gotowy na RODO ?

Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 r. To ostatni dzwonek, aby zapewnić zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.) Kabała Mądry Kancelarie Radców Prawnych oferuje pomoc prawną przy wdrożeniu procedur związanych z ochroną danych osobowych w firmie. Świadczymy usługi związane z dokonaniem audytu, a także przygotowanie […]

Więcej
19 maja 2018

Obowiązek alimentacyjny bez rozwodu

Zgodnie z treścią art. art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy […]

Więcej
13 kwietnia 2018

Zasiłek pielęgnacyjny a pobyt w DPS

Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, w sytuacji, gdy koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej ponosi w całości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ? W sytuacji, gdy Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobowe pełne utrzymanie, a koszty pobytu podopiecznego w całości ponoszone są z budżetu państwa (w tym przez GOPS) zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje. Zgodnie z art. […]

Więcej
23 marca 2018

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

OBOWIĄZEK USTAWOWY O tym, kto w Polsce podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, decydują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Będąc osobą ubezpieczoną każdy ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek […]

Więcej
13 marca 2018

Zakaz konkurencji a klauzula poufności

Czym zakaz konkurencji różni się zakaz konkurencji od klauzul poufności, która chroni tajemnice przedsiębiorstw? Niewątpliwie obie instytucje służą ochronie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy. Poniżej krótka informacja dotycząca różnic między tymi postanowieniami umownymi. Zakaz konkurencji oznacza zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi (np. świadczenia pracy tego samego rodzaju, w tej samej branży co u pracodawcy) oraz zakaz przejęcia […]

Więcej
26 stycznia 2018

Czy służebność może wygasnąć bądź zostać zniesiona?

Służebności, to ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomości służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista).   Jak każde ograniczenie prawo rzeczowe, służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela.   Poniżej przedstawiamy regulacje prawne dotyczące możliwości oraz zasad zniesienia służebności.   Służebności […]

Więcej
  • 1
  • 2