13 marca 2018

Zakaz konkurencji a klauzula poufności

Czym zakaz konkurencji różni się zakaz konkurencji od klauzul poufności, która chroni tajemnice przedsiębiorstw? Niewątpliwie obie instytucje służą ochronie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy. Poniżej krótka informacja dotycząca różnic między tymi postanowieniami umownymi. Zakaz konkurencji oznacza zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi (np. świadczenia pracy tego samego rodzaju, w tej samej branży co u pracodawcy) oraz zakaz przejęcia […]

Więcej
26 stycznia 2018

Czy służebność może wygasnąć bądź zostać zniesiona?

Służebności, to ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomości służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista).   Jak każde ograniczenie prawo rzeczowe, służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela.   Poniżej przedstawiamy regulacje prawne dotyczące możliwości oraz zasad zniesienia służebności.   Służebności […]

Więcej
26 stycznia 2018

JAK WALCZYĆ Z UCIĄŻLIWYM SĄSIADEM? I CÓŻ TO SĄ IMMIJSE?

Zgodnie z art. 144 Kodeksu Cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. I M M I S J E pośrednie to nic innego jak działania właściciela nieruchomości na tzw. nieruchomości wyjściowej, których […]

Więcej
26 stycznia 2018

Stwierdzenie nabycia spadku wraz z działem spadku

Zgodnie z art. 681 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8. Stosując odpowiednio przepisy art. 669–677 KPC, sąd w postępowaniu działowym wydaje odrębne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które […]

Więcej
30 grudnia 2017

Zgłoszenie znaku towarowego elektronicznie jest tańsze

Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej mają prawo zastrzec na użytek własnych towarów i usług m.in. określone kolory oraz dźwięki. Niezależnie od kategorii, zgłoszenia unijnego znaku towarowego ni dokonuje się w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, który znajduje się w Alicante, w Hiszpanii. Opłata od zgłoszenia znaku w tzw. jednej klasie towarowej wynosi 850 euro – o […]

Więcej
30 grudnia 2017

Reprezentacja spółki z o.o. spółki komandytowej

Zarząd osoby prawnej może reprezentować w sądzie spółkę komandytową Spółkę komandytową reprezentują wspólnicy nazywani komplementariuszami. Często funkcję taką pełni osoba prawna – zazwyczaj spółka z o.o. Tego rodzaju forma prowadzenia działalności jest coraz bardziej popularna, ze względu na ograniczoną odpowiedzialność. Jeśli jednak dojdzie do procesu sądowego, kto w takiej sytuacji powinien reprezentować spółkę z o. […]

Więcej
  • 1
  • 2